4 weeks ago

Ołoszenie – warsztaty z Windowsa

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)read more...

4 weeks ago

Publikacja – szkolenia z biologii

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)read more...

4 weeks ago

Zaproszenie – szkolenia z międzykulturowości

Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 - ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMINread more...

1 month ago

Zawiadomienie – warsztaty z kodeksu cywilnego

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 https://symulacje.wordpress.com/2017/ read more...

1 month ago

Publikacja – szkolenia z integracyjne

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013read more...

1 month ago

Anons informacyjny – szkolenia z prawa karnego

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013read more...

1 month ago

Decyzja – warsztaty z technik pamięciowych

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013read more...